Plan rada vijeća roditelja:

 

Rujan – studeni 2016..           

- Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja

- Predstavljanje novih članova – 1. razredi, novoizabrani članovi, izbor predsjednika i zamjenika

- Prijedlog  Godišnjeg plana i programa rada škole, okvirnog Školskog kurikuluma

- Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Vijeća roditelja,

- Akcija zajedničkog opremanja i uređenja škole – donacije i pomoć roditelja

- Osiguranje učenika

Prosinac 2016. – ožujak 2017. (moguće teme)

- Rezultati zajedničke akcije doniranja usluga i materijala školi

- Prikaz stanja u održavanju zgrade, okoliša i opreme poziv na suradnju

- Humanitarna akcija

- Rezultati 1. polugodišta – izvješće pedagoginje škole (odg. obrazovna situacija )

- Organiziranje Božićnog sajma u školi

- Tekući problemi i prijedlozi za rješavanje-mjere za  unapređenje rada

- Priprema proljetne akcije uređenja Škole (poziv na suradnju)

- Suradnja roditelja i razrednika – izostanci i pedagoške mjere  (Pravilnik)

Travanj - lipanj/2017.           

- Obilježavanje Dana škole

- Jednodnevni izleti i ekskurzije

- Rezultati na kraju nastavne godine –   izvješće ravnateljice

- Prijedlozi za iduću školsku godinu

 

Temeljem Statuta škole, Vijeće roditelja ima 22 člana roditelja-predstavnike svakog razrednog odjela a sastancima mogu prisustvovati i članovi Učiteljskog vijeća –   ravnateljica, pedagoginja ili učitelji koji su izrazili želju  doći. Vijeće roditelja djeluje prema Statutu osnovne škole. Sastanci Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a namanje tri puta godišnje.

Vijeće roditelja raspravlja o stvarima bitnim za funkcioniranje procesa u školi i donosi prijedloge za poboljšanje kvalitete rada.