Abeceda roditeljstva:

ravnateljica: Jadranka Bjelica, prof.

 

A - aktivno sudjelujete u svakodnevnoj brizi o svom djetetu

B - budite strplivi u komunikaciji sa svojim djetetom

C - cijenite svaki trenutak proveden sa svojim djetetom

Č - čestitajte svom djetetu kada nešto dobro napravi

D - dozvolite svojem djetetu da pogriješi

E - energično ustrajte na svemu što je dobro za vaše djeteta

F - fokusirajte se na bitne stvari u životu vašeg djeteta

G - grlite svoje dijete tako da mu date osjećaj sigurnosti i ljubavi

H - hrabrite svoje dijete posebno kada mu je teško i želi odustati

I - informirajte se o svemu što vaše dijete voli

J - jasno dajte do znanja što očekujete od vašeg djeteta

K - koristite riječi ljubavi i podrške u komunikaciji s djetetom

L - logično razmišljajte kada imate problem s vašim djetetom

LJ - ljubazno se ophodite prema svima koji su važni vašem djetetu

M - mislite uvijek na dobrobit vašeg djeteta

N - najvažnije je da vaše djete zna da vam je stalo

O - ohrabrujte svoje djete kada vidite da mu je teško

P - poštujte svoje djete, samo tako će ono poštivati vas

R - recite često svom djetetu da ga volite

S - slušajte pažljivo svoje djete kada vam priča

Š - štitite svoje dijete od svega što mu može nauditi

T - trudite se kvalitetno provesti vrijeme sa svojim djetetom

U - uživajte u zajedničkim aktivnostima sa svojim djetetom

V - volite svoje dijete i to mu pokazujte svojim ponašanjem

Z - zabavljajte se sa svojim djetetom