šk.god 2023./2024. | kategorija: ŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PROGRAM "VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE"

PROGRAM "VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE"
  • Voditelj aktivnosti: Josip Marinac, prof.tzk.

Aktivnost za učenike od 1. do 8. razredaRASPORED: A TURNUSRASPORED: B TURNUS