šk.god 2021./2022. | kategorija: ŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PROGRAM "VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE"

PROGRAM "VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE"
  • Voditelj aktivnosti: Josip Marinac, prof.tzk.

Aktivnost za učenike od 1. do 8. razreda

 

RASPORED: A TURNUS

RASPORED: B TURNUS