šk.god 2023./2024.| kategorija: NASTAVA

Inovacije / projekti / PROGRAMI


*INOVACIJE U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU*

POUČAVANJE USMJERENO NA UČENIKA

Temeljem rezultataAKCIJSKOG    ISTRAŽIVANJA– učiteljice Sanja Božić (4.b) i Irena Mihaljević  (3.a) tijekom šk. god. 2013./2014. nastavit će raditi prema suvremenim strategijama i metodama koje su implementirane tijekom akcijskog istraživanja . Akcijsko istraživanje provodilo se u sklopu znanstvenih projekata pri Učiteljskom fakultetu u Zagrebu: Nove obrazovne tehnologije i cjeloživotno obrazovanje, Učenje otkrivanjem i istraživanjem u nastavi prirode i društva. Istraživanje se provodilo prema odobrenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, uz suglasnost roditelja. Tijekom akcijskog istraživanja implementirani su  različiti elementi reformskih pedagogija (Montessori, Waldorfske i Freinetove pedagogije) kao i elementi demokratskog odgoja i odgoja za aktivno građanstvo. Učiteljica Sanja Božić dobila je ISSA Certifikat izvrsnosti- veliko međunarodno priznanje koje International Step by Step Association dodjeljuje odgajateljima i učiteljima za visoku kvalitetu poučavanja usmjerenog na dijete.

*  UČENIČKA ZADRUGA – oblik izvannastavne aktivnosti u kojoj sudjeluju učenici, roditelji i učitelji
*  INFORMATIČKA EDUKACIJA ZAPOSLENIH –  ICT-edu – 4. MODUL
*  LIKOVNO-EKOLOŠKE RADIONICE SUBOTOM, posebno vezane uz blagdane.
*  PRODAJNE IZLOŽBE UČENIČKIH RADOVA – vezano uz rad Školske zadruge
*  INTEGRIRANA I PROJEKTNA NASTAVA na razini razredne i predmetne nastave.

*PROJEKTI*

MEĐUNARODNI PROJEKT SEECEL-a

Naša je škola jedna od četiri škole u Republici Hrvatskoj koja je sudjelovala u Međunarodnom pilot projektu „Učenje za poduzetništvo“. Školu je za projekt odabrao Regionalni centar za poduzetničko učenje Jugoistočne Europe (SEECEL).U projektu su sudjelovali svi učenici škole, a posebno učenici sedmih i osmih razreda. Projekt se ostvaruje kroz nastavne-odgojne predmete: tjelesna i zdravstvena kultura, glazbena kultura, tehnička kultura i likovna kultura te kroz izvannastavne aktivnosti: školska zadruga "Fran", školski list, eko grupa, raketno modelarstvo, glagoljaška skupina te program "Vikendom u sportske dvorane. Nakon prve faze- pilotiranja, stekli smo status „MEĐUNARODNE PODUZETNIČKE ŠKOLE“. Projekt se i dalje nastavlja, a uloga naše škole je u mentoriranju novih članica i daljnjem razvoju poduzetničkih kompetencija učenika.

 • PROJEKT ŠKOLSKOG VRTA

 • Prenamjenom školske zelene površine podići više tematskih vrtova s autohtonim biljem i arhitektonske elemenate prilagođene organizaciji nastave i radionica. Uključiti u projekt više generacija (predškolske ustanove, mlade i umirovljenike) radi postizanja višestrukih dobrobiti za samu ustanovu, ali i širu lokalnu zajednicu.

Dugoročni ciljevi:

 • * Očuvanje kulturne i biološke raznolikosti, unapređenje prirode i okoliša
 • * Poticanje pozitivnog razmišljanja pojedinaca i lokalne zajednice o važnosti očuvanja biljnog genoma i u svojim domovima i okućnicama
 • * Poticanje poduzetništva kroz plasiranje eko proizvoda (začinsko bilje, sušeno voće i sl.)

* Podizanje kvalitete života i međugeneracijske komunikacije i suradnje

PILOT PROJEKT: „Školski obroci i unos voća i povrća u školama s i bez vrtova“

dio je europskog projekta HORIZONT – Strenght2Food (H2020-SFS-2015-2, broj ugovora 678024, u okviru instrumenta HORIZON 2020 Call:H2020-SF-2015-2) pod vodstvom Newcastle University iz Velike Britanije.

Projekt provodi SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET.
Cilj projekta je poboljšati prehrambene navike i povećati unos svježeg voća ipovrća u djece od 1. do 4. razreda osnovne škole budući da svakodnevna konzumacija svježeg povrća i voća pridonosi očuvanju zdravlja i smanjuje rizik od kroničnih bolesti. Cilj pilot projekta je također  procijeniti utjecaj školskih vrtova na prehranu i prehrambene navike, preferencije za svježe voće i povrće, te utjecaj edukacije kroz školske vrtove na unos povrća i voća te dugoročni utjecaj na prehrambene navike. Navedeno pridonijelo bi učinkovitijoj strategiji koja se odnosi na nabavu i kvalitetu hrane za školske obroke, na korekciju školskih jelovnika sukladno nacionalnim preporuka o hranjivoj vrijednosti jela i jelovnika, te prihvatljivim recepturama jela od povrća i voća u školskim obrocima, dodatnoj edukaciji o prehrani i značaju povrća i voća za ljudsko zdravlje, što bi u konačnici imalo pozitivan utjecaj na djecu i njihovo veće i češće prihvaćanje jela od povrća i voća, i svježeg povrća i voća u sklopu školskih obroka i kod kuće.

PROJEKT „Škole za Afriku“

"Škole za Afriku" zajednička je inicijativa UNICEF-a, Zaklade "Nelson Mandela" i Hamburškog društva za promoviranje demokracije i međunarodnog prava , pokrenuta 2005. godine u Cape Townu. U prikupljanju pomoći za 13 najugroženijih zemalja u Africi uključilo se 27 razvijenih zemalja iz cijelog svijeta, a dosad je u njima prikupljeno više od 200 milijuna američkih dolara. Brojne su škole izgrađene, a postojeće obnovljene. Djeci je osiguran pristup čistoj, pitkoj vodi i sanitarnim prostorijama, izgrađena su školska igrališta, a učionice opremljene potrebnim edukacijskim materijalima, školskim klupama i stolicama.Otvoreni su centri za rani odgoj i obrazovanje za najmlađu djecu, a djeca koja su prekinula školovanje ili bila primorana raditi dobila su priliku pohađati centre za alternativno obrazovanje. Kroz ovaj projekt djecu učimo koliko je obrazovanje važno za njihov život, pomažemo djeci da osvijeste vrijednost onog što imaju - dobre i dostupne škole, učitelje, knjige i pribor, uvjete za učenje, roditeljsku skrb i djetinjstvo u kojem nisu primorani teško raditi. Razvijamo kod djece vrijednosti kao što su: uvažavanje različitosti, odgovornost, pravednosti i solidarnost te potičemo njihov osjećaj pouzdanja u vlastite mogućnosti i ponosa zbog doprinosa stvaranju boljeg svijeta.

PROJEKT „Možemo to riješiti“

koji provodi Forum za slobodu odgoja Cilj projekta: Osnaživanje škola za sustavan i kvalitetan program prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih. Naglasak je na dodatnom razvoju kompetencija učitelja i stručnih suradnika kao i na osnaživanju samih učenica i učenika kao vršnjačkih medijatora Odabrani djelatnici dobiti će besplatni program obuke, a odabrani učenici (njih 15) dobit će edukaciju iz vršnjačke medijacije, od strane profesionalnih trenerica. Ovim aktivnostima, u kombinaciji s kompletom priručnika, škola će biti pripremljena za provedbu preventivnog programa "Možemo to riješiti", koji pripada području osobnog i socijalnog razvoja učenika te se može tematski svrstati u građanski ili u zdravstveni odgoj.

PROJEKT „Vrtim Zdravi Film

dio je globalne Nestlé inicijative pod nazivom Nestlé Healthy Kids Global Programme, kojem je cilj ima educirati učenike sedmih razreda o važnosti pravilne prehrane i važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću. Na taj način naše poruke dopiru do učenika u fazi u kojoj formiraju svoje stavove i ponašanja te im pomažemo da usvoje zdrave navike koje će biti njihovih života i u kasnijoj dobi.

Projekt provodi Hrvatski školski sportski savez.


GLAVNI CILJEVI PROJEKTA SU:

 • edukacija učenika o zdravim prehrambenim navikama
 • poticanje učenika na povećanje tjelesne aktivnosti.

SEKUNDARNI CILJEVI PROJEKTA SU:

 • unaprjeđenje znanja učenika o poboljšanju kvalitete života putem prehrane i tjelesne aktivnosti senzibilizacijom kroz sportske vrijednosti
 • poticanje okoline (roditelja, učenika i učitelja) da bude spremna na prihvaćanje i podržavanje promjena prehrambenih navika.

CILJANE SKUPINE

 • * učenici od 13 ili 14 godina (7. razred) -učenike će se educirati o zdravim prehrambenim navikama i poticati na bavljenje tjelesnim aktivnostima.
 • * roditelji – okolina, roditelji su ti koji donose odluke o kupovini, brinu o prehrani učenika, kao i o doručku učenika, obiteljsko okruženje najviše utječe na navike i ponašanje učenika.
 • * škole – okolina, škole sudjeluju u projektu na način da pružaju logističku podršku u provedbi projekta.

 

*PROGRAMI*

NACIONALNI PROGRAM „SHEMA ŠKOLSKOG MLIJEKA“

program Europske unije za opskrbu djece mlijekom i mliječnim proizvodima. Ovaj program dio je programa za poboljšanje dostupnosti hrane, namijenjenih poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda i poboljšanju prehrambenih navika djece.

"PUZ" - POLICIJA U ZAJEDNICI

Projekt Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave zagrebačke (nastavak Projekta «Policajac u lokalnoj zajednici».

"MAH 1, MAH 2, MAH 3" - MOGU AKO HOĆU

Zajednički projekt Gradskog ureda za zdravstvo i socijalnu skrb i Gradskog ureda za obrazovanje i šport – Program promicanja zdravlja u gradu Zagrebu te prevencija zlouporabe sredstava ovisnosti.Uključeni su učenicI 4. i 6. razreda, učitelji i roditelji.

SAJAM MOGUĆNOSTI

Zajednički projekt Ministarstava i Gradskih ureda, djeci se prezentiraju udruge i društva u koja se mogu učlaniti u izvanškolske aktivnosti .

CAP

Program prevencije zlostavljanja djece Udruge roditelja „Korak po korak“. CAP program sukladan je brojnim strateškim međunarodnim i nacionalnim dokumentima za zaštitu prava djeteta, Konvencija o pravima djeteta, verificiran je od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta od 2009., a dio kurikuluma CAP programa uvršten je u plan i program Zdravstvenog odgoja.

VIKENDOM U ŠKOLSKE DVORANE

Projekt koji financira Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport i koji djeci i njihovim roditeljima nudi športske i rekreativne aktivnosti tijekom vikenda i radnih dana.

GLAGOLJAŠKO SREDIŠTE FRANKOPAN

Nastavak projekta koji okuplja učenike i mladež iz lokalne zajednice, a ima potporu Grada Zagreba.