kategorija / OBAVIJESTI

Upisi u I. razred osnovne škole u školskoj godini 2020./2021.

Oš Frana Krste Frankopana | SEECEL

POSTAVLJENA OBAVIJEST: 16.ožujka 2020. - 09,00h

Od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane uz upis djece u I. razred osnovne škole.

  • * osnovne škole i zdravstvene ustanove neće do 4. svibnja 2020. godine provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne
  • * stručna povjerenstva škola i upravni odjeli u županijama nadležni za obrazovanje, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba dužni su putem medija, oglasnih ploča odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova, neposrednih poziva i na drugi primjeren način obavijestiti roditelje školskih obveznika o novim rokovima rasporeda pregleda.
  •  

Upisi u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. provest će se nakon završetka provedbe postupaka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u I. razred osnovne škole prema već utvrđenom ili novom rasporedu kojeg će utvrditi nadležna tijela u županiji, odnosno Gradu Zagrebu temeljem dogovor s osnovnim školama te će o tome obavijestiti roditelje.

  • * u skladu s rokovima iz upute o radu povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta usklađuje se i odobravanje pomoćnika u nastavi

 

/.. Preuzmite obavijest >>

POSTAVLJENA OBAVIJEST: 12.ožujka 2020. - 09,00h

Poštovani roditelji/skrbnici,


postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u I. razred osnovne škole provodi se od 31. ožujka do 15. lipnja, a iznimno od navedenog roka, molimo da se roditelji/skrbnici s djecom koja se trebaju školovati sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15) i djecom koja su već dobila Rješenje o odgodi upisa u I. razred osnovne škole u školskoj godini 2019./2020., jave nadležnom liječniku školske medicine radi utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta i upisa u I. razred osnovne škole u vremenu od 1. veljače do 15. travnja, a kako bi im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora.


U I. razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2020. godine navršavaju 6 godina života (zaključno na dan 31. ožujka 2020. godine).


Roditelj ili skrbnik obvezan je  prijaviti dijete nadležnoj liječnici školske medicine:

dr. Goranka Rančić - Karabotić

DZ Pešćenica, služba za školsku i sveučilišnuz medicinu

Ivanićgradska 24

  • parni datumi: od 12 do 13 sati
  • neparni datumi: od 18 do 19 sati

VAŽNO: sa sobom ponijeti djetetovu zdravstvenu iskaznicu. Molimo roditelje da se pridržavaju navedenog rasporeda za narudžbe kako bi mogli neometano obavljati preglede.


PRIJE UPISA U I. RAZRED OŠ obavezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta kojeg provode stručne suradnice škole (pedagoginja i logopedinja).
Za narudžbu za testiranje u školi nakon 1.4.2020. nazvati na broj telefona: 01/ 2311 003 te dogovoriti termin.

Molimo Vas ovim putem da se pridržavate zadanih rokova i termina. Od obavezne dokumentacije prilikom testiranja u osnovnoj školi potrebno je dostaviti:

  • domovnica (kopija)
  • rodni list (novijeg datuma), Uvjerenje o JMBG-u; odnosno dokumente iz kojeg se može iščitati JMBG i OIB
  • rješenje Gradskog ureda kojim se odobrava prijevremeni upis
  • medicinsku dokumentaciju (ukoliko posjedujete) temeljem koje se odgađa upis u 1.razred

 

Za produženi boravak je još potrebno: potvrda da su oba roditelja zaposlena

 

Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. provodit će se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba

 4., 5. i 6. lipnja 2020. godine

 

/.. Preuzmite obavijest >>