Daj šapi glas!Povodom Dana škole, 29. svibnja 2024., počinje akcija pomoći napuštenim životinjama skupljanjem donacija roditelja, učenika i djelatnika OŠ Frana Krste Frankopana u zamjenu za knjige otpisane iz fonda školske knjižnice, kao i poklonjene školskoj knjižnice u svrhu skupljanja donacija. Donacije se skupljaju u kutiji postavljenoj uz ponuđene knjige, a nakon Dana škole u kutiji na porti škole.

Daj šapi glas! projekt je brige za napuštene životinje, tj. senzibilizacije učenika i lokalne zajednice za brigu prema napuštenim životinjama, kao i izmjena stavova i ponašanja prema vlastitim kućnim ljubimcima kako bi se broj napuštenih životinja smanjio te kroz volonterski i humanitarni angažman učenika i njihovih bližnjih olakšao rad udruga koje se bave napuštenim životinjama.“ - s internetske stranice: https://daj-sapi-glas.weebly.com/.