kategorija / OBAVIJESTI

BOŽIĆNI KONCERT UČENIKA

 

Zbor, 5a, 5b, 7a - Fritula

Zbor, 5a, 5b, 7a - Cimet i čaj

Rafael Schlosser, 6a - Vivaldi Zima

Leon Bartol Pavlek, 6a - Zvončići

Leon Bartol Pavlek, 6a - Joy To the World