PEDAGOGINJA

Ana Hrestak, mag. paed.

Radno vrijeme:

Ponedjeljak / Srijeda / Petak - 8h do 14h

Utorak / Četvrtak - 12,30h do 18,30h

SOCIJALNI PEDAGOG

Sanja Mandić - Ćorić, soc. ped.

Radno vrijeme:

Ponedjeljak / Srijeda - 13,15h do 19,15h

Utorak / Četvrtak / Petak - 8h do 14h

LOGOPED

Snježana Antolić Paleček, prof.

Radno vrijeme:

Ponedjeljak / Srijeda / Petak - 11,30h do 17,30h

Utorak / Četvrtak / Petak - 9h do 15h