Postavljeno: 08.11.2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13, 152/14 i 07/17) ravnateljica Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Ivanićgradska 24, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto

1. pedagog/inja škole– m/ž – 1 izvršitelj

Kandidati trebaju zadovoljavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13, 152/14 i 07/17).
Rok za podnošenje prijava:  8 dana od dana objave natječaja.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. * životopis
  2. * presliku diplome
  3. * presliku domovnice
  4. * presliku uvjerenja o nepostojanju zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci)
  5. * potvrda HZMO-a o prethodnim zaposlenjima
  6.  

Prijave s dokaznom dokumentacijom dostaviti na adresu : Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Ivanićgradska 24, 10 000 Zagreb, s naznakom „za natječaj“.


Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju zakonskih uvjeta i uvjeta natječaja neće se razmatrati.