BROJ UČENIKA

BROJ RAZREDNIH ODJELA

I.  -  IV.  razreda

 214

I.  -  IV.  razreda

11

V.  -  VIII. razreda

 225

V.  -  VIII. razreda

10

UKUPNO:

439

UKUPNO.

21

Kombinirani posebni odjeli za učenike s teškoćama u razvoju (čl. 8 Pravilnika):
I  -  VIII. razred: 2 posebne odgojno obrazovne grupe učenika s teškoćama u razvoju
Tri grupe produženog boravka – PB-1.a/1.b PB-2.a/2.b, PB-3.a/1.b

BROJ RADNIKA U ŠKOLI

UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

VODITELJI PRODUŽENOG BORAVKA

UČITELJA PREDMETNE NASTAVE

UČITELJA DEFEKTOLOGA

STRUČNI SURADNICI

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI RADNICI

11

3

23

2

4

12

UKUPNO RADNIKA :         55                   

 

RAVNATELJICA ŠKOLE: Jadranka Bjelica, prof.def/log
PEDAGOG: Ana Hrestak, mag.paed.
LOGOPED: Snježana Antolić Paleček, prof.def/log
SOCIJALNI PEDAGOG: Sanja Mandić-Ćorić soc.ped.
KNJIŽNIČARKA: Dijana Abramović, prof.