Školski dokumenti:


Školski kurikulum >>

Godišnji plan i program >>

Statut škole >>

- Izmjene statuta >>

- Izmjene statuta >>

 

Pravo na pristup informacijama:


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (excel) >>

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf) >>

- Odluka o imenovanju službenika za informiranje >>

- O zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija >>

- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije >>

- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija >>

- Zahtjev za pristup informacijama >>

 

Planovi i izvješća:


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave >>

Financijski izvještaj za 2017. godinu >>

Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu >>

Obrazloženje financijskog plana za 2017. godinu >>

Plan nabave za 2017. godinu >>

Izvještaj o radu osnovne škole Frana Krste Frankopana za 2017. godinu >>

 

Školski pravilnici i raspored:


Etički kodeks >>

Pravilnik o kućnom redu >>

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - pravilnici:


Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika >>

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole >>

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju >>

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera >>

 

Državni zakoni:


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - (pročišćeni tekst) - NN 152/14 >>

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja >>

Obiteljski zakon >>

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima >>

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora >>

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu >>

 

Grad Zagreb - dokumenti i pravilnici:


Dokument o načinu financiranja prehrane >>

Pravo na besplatni prijevoz učenika - obavijest >>

- zahtjev za ostvarivanje besplatnog prijevoza >>

- izjava o članovima kućanstva >>

- prijevoz Zet-om - odluka o socijalnoj skrbi >>