Školski dokumenti:


Školski kurikulum >>

Godišnji plan i program >>

Statut škole >>

- Izmjene i dopune >>

- Statut (prijedlog odluke o izmjenama i dopunama) >>

- Statut (odluka o izmjenama i dopunama) >>

 

Planovi i izvješća:


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu >>

Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu >>

Obrazloženje financijskog plana za 2017. godinu >>

Plan nabave za 2017. godinu >>

Izvještaj o obvezama za 2016. godinu >>

Financijsko izvješće za školsku godinu 2015./2016. godinu >>

 

Školski pravilnici i raspored:


Etički kodeks >>

Pravilnik o kućnom redu >>

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - pravilnici:


Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika >>

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole >>

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju >>

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera >>

 

Državni zakoni:


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - (pročišćeni tekst) - NN 152/14 >>

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja >>

Obiteljski zakon >>

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima >>

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora >>

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu >>

 

Grad Zagreb - dokumenti i pravilnici:


Program javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2015. >>

Dokument o načinu financiranja prehrane >>

Pravo na besplatni prijevoz učenika - obavijest >>

- zahtjev za ostvarivanje besplatnog prijevoza >>

- izjava o članovima kućanstva >>

- prijevoz Zet-om - odluka o socijalnoj skrbi >>

 

Obavijesti: